Danh mục: Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Bên cạnh việc công bố tiêu chuẩn cho các sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường, đối với các sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật thì việc công bố tiêu chuẩn cơ sở là hoàn toàn cần thiết!

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu Cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm:

Theo điều 3 chương IV Thông tư Số: 21/2007/TT-BKHCN quy định: Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở có thể bao gồm những bước như sau:

 • Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;
 • Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;
 • Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;
 • Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;
 • Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;
 • Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;
 • Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;
 • Bước 8: Công bố TCCS;
 • Bước 9: In ấn TCCS

Các văn bản pháp lý quy định và hướng dẫn thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm:

 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
 • Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
 • Căn cứ thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm :

Khi công bố tiêu chuẩn cơ sở cho thực phẩm đơn vị cần có những hồ sơ:

 • Quyết định công bố TCCS của người đứng đầu cơ sở công bố.
 • Bản TCCS bao gồm:Trang bìa.
 • Mục lục.
 • Lời mở đầu.
 • Phần khái quát về kỹ thuật.
 • Phần thông tin bổ sung.
 • Kế hoạch kiểm soát chất lượng.
 • Phiếu đánh giá kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm.
công bố tiêu chuẩn chất lượng tinh dầu

Dịch vụ công bố chất lượng tinh dầu TRỌN GÓI

ISOHA là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực hỗ trợ tư vấn công bố tiêu chuẩn chất lượng các loại tinh dầu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tinh dầu. Phân tích bản chất mẫu, xây dựng chỉ tiêu kiểm n ...
Hướng dẫn công bố chất lượng cơ sở nước rửa chén

Hướng dẫn công bố chất lượng cơ sở nước rửa chén

Hướng dẫn công bố chất lượng cơ sở nước rửa chén Tại Sao Phải Công Bố Chất Lượng Cơ Sở Nước Rửa ChénCơ Sở Pháp Lý Công Bố Tiêu Chuẩn Cơ SởCông Bố Chất Lượng Cơ Sở Nước Rửa Chén Cần Những Hồ Sơ GìCông ...