thành phần hồ sơ xin giấy phép bán lẻ thuốc lá

Thành phần hồ sơ hoàn chỉnh xin giấy phép bán lẻ thuốc lá

Giấy phép bán lẻ thuốc lá là giấy phép chứng nhận cho hoạt động mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Khác với giấy phép phân phối và bán buôn thuốc lá, chỉ có giấy phép bán lẻ thuốc lá mới được phép bán trực tiếp sản phẩm cho người tiêu dùng. Do đó, nhu cầu xin giấy phép bán lẻ thuốc lá ngày một tăng cao ở Việt Nam. Tuy nhiên, một đơn vị bán lẻ thuốc lá chỉ được phép hoạt động kinh doanh khi được cấp giấy phép theo quy định hiện hành của hệ thống pháp luật.

Cơ Sở Pháp Lý Xin Giấy Phép Bán Lẻ Thuốc Lá

 • Nghị định 67/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
 • Thông tư 21/2013/TT-BCT: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Phân Biệt Các Giấy Phép Kinh Doanh Thuốc Lá

 • Giấy phép phân phối thuốc lá

Là giấy phép chứng nhận cho hoạt động mua sản phẩm thuốc lá trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

 • Giấy phép bán buôn thuốc lá

Là giấy phép chứng nhận cho hoạt động mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá và Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

 • Giấy phép bán lẻ thuốc lá

Là giấy phép chứng nhận cho hoạt động mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Hồ Sơ Xin Giấy Phép Bán Lẻ Thuốc Lá

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá.
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (thời gian tối thiểu là 01 năm, diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 3 m2 trở lên).
 3. Giấy xác nhận PCCC/Biên bản kiểm tra an toàn PCCC + Hồ sơ PCCC + Phương án cứu nạn cứu hộ PCCC.
 4. Giấy cam kết bảo vệ môi trường.
 5. Giấy giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán thuốc lá với đơn vị bán buôn thuốc lá (gồm giấy phép kinh doanh có ngành nghề + giấy phép bán buôn thuốc lá).
 6. Hồ sơ về kho hàng (nếu có thuê kho), gồm:
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc hợp đồng thuê kho (sử dụng tối thiểu là 01 năm).
  • Giấy phép PCCC/Biên bản kiểm tra an toàn PCCC.
  • Giấy cam kết bảo vệ môi trường.

Thẩm Quyền Cấp Giấy Phép

Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, gọi chung là Phòng Công Thương) cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ thuốc lá.

Thời Hạn Giải Quyết

Hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ chưa hợp lệ

15 ngày làm việc cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá.

07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, có văn bản yêu cầu đơn vị bổ sung hồ sơ.

Thời Hạn Hiệu Lực

 • 5 năm kể từ ngày cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá.
 • Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, đơn vị bán buôn thuốc lá phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh.
Thành phần hồ sơ hoàn chỉnh xin giấy phép bán lẻ thuốc lá
Đánh giá bài viết