Thẻ: An toàn thực phẩm

ngộ độc côn trùng

Cảnh báo ngộ độc do thói quen ăn côn trùng

Từ lâu, côn trùng đã được nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam sử dụng làm thức ăn như: Cào cào, châu chấu, nhộng tằm, dế, ong, mối, nhộng ve sầu, sâu cây chít, sâu cây dâu, sâu cây sắn dây… Thậm c ...