Thẻ: gpkd

bo sung nganh nghe gpkd cong ty tnhh mtv

Các bước bổ sung ngành nghề trên GPKD Công ty TNHH MTV

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chínhLuật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chí ...