giay-phep-ban-le-ruou

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Các cơ sở muốn kinh doanh sản phẩm rượu đều phải xin một trong các loại giấy phép sau: giấy phép phân phối rượu, giấy phép bán buôn rượu hay giấy phép bán lẻ rượu.

Trong đó, nếu doanh nghiệp muốn bán sản phẩm rượu trực tiếp cho người tiêu dùng thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu tại địa điểm kinh doanh do Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp.​

Phân Biệt Các Loại Giấy Phép Kinh Doanh Rượu

  • Giấy phép phân phối rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua sản phẩm rượu trực tiếp từ tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thương nhân nhập khẩu rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài để bán cho các thương nhân bán buôn rượu.
  • Giấy phép bán buôn rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối rượu, tổ chức, cá nhân phân phối rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ rượu.​
  • Giấy phép bán lẻ rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua rượu từ thương nhân bán buôn sản phẩm rượu để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.​

Căn Cứ Pháp Lý Để Xin Giấy Phép Bán Lẻ Rượu

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP: Nghị định về phân phối, kinh doanh rượu.

Thông tư số 60/2014/TT-BCT: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân phối, kinh doanh rượu.​​

Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Giấy Phép Bán Lẻ Rượu

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (sử dụng tối thiểu là 01 năm).

- Giấy phép PCCC/Biên bản kiểm tra an toàn PCCC​.

- Giấy cam kết bảo vệ môi trường​

- Giấy giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán rượu với đơn vị bán buôn rượu (gồm giấy phép kinh doanh có ngành nghề + giấy phép bán buôn rượu)​.

- Giấy chứng nhận công bố + hồ sơ công bố cho từng sản phẩm rượu​.

- Hồ sơ về kho hàng (nếu có thuê kho), gồm: ​

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc hợp đồng thuê kho (sử dụng tối thiểu là 01 năm)​.
  • Giấy phép PCCC/Biên bản kiểm tra an toàn PCCC.
  • Giấy cam kết bảo vệ môi trường.

Thời Hạn Giải Quyết

Hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ không hợp lệ

15 ngày làm việc cấp giấy phép

Trong vòng 7 ngày sẽ có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung để hoàn thiện hồ sơ

Cơ Quan Cấp Giấy Phép Bán Lẻ Rượu

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép bán lẻ rượu.

Thời Hạn Của Giấy Phép Bán Lẻ Rượu

Giấy phép bán lẻ rượu có giá trị 5 năm.

Trước thời điểm hết hiệu lực của giấp phép 30 ngày, thương nhân muốn tiếp tục kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép bán lẻ rượu.

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn
Đánh giá bài viết