Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Cấp Giấy Chứng Nhận VS ATTP

Ngày đăng An toàn thực phẩm 3342 lượt xem

1. Ban An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Được sự thống nhất bàn giao các thủ tục hành chính giữa các Sở có liên quan như Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có sự chứng kiến của Sở Tư pháp, Ban Qun lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã chính thức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2017.

2. Danh mục thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của ban quản lý an toàn thực phẩm

 1. Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo Thông tư 26/2012/TT-BYT(Lĩnh vực Y tế).
 2. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Lĩnh vực Y tế).
 3. Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Thông tư 47/2014/TT-BYT(Lĩnh vực Y tế).
 4. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Thông tư 47/2014/TT-BYT (Lĩnh vực Y tế).
 5. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) theo Thông tư 58/2014/TT-BCT (Lĩnh vực Công thương).
 6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ mặt hàng kinh doanh) theo Thông tư 58/2014/TT-BCT (Lĩnh vực Công thương).
 7. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) theo Thông tư 58/2014/TT-BCT (Lĩnh vực Công thương).
 8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất theo Thông tư 58/2014/TT-BCT (Lĩnh vực Công thương).
 9. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT (Lĩnh vực Nông nghiệp).
 10. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp cấp lại khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT (Lĩnh vực Nông nghiệp).
 11. Cấp lại đối với trường hợp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT (Lĩnh vực Nông nghiệp).

Lễ công bố Ban quản lý ATTP ngày 11/03/2017

Lễ công bố Ban quản lý ATTP ngày 11/03/2017


ISOHA cam kết 100% đăng ký thành công giấy phép

Nhanh chóng – Chính xác – Trọn gói – Tiết kiệm – Hậu mãi

5/5
CÔNG TY TNHH TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISOHA
Địa chỉ: 188/24 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909 384 449 - 0902 569 328
Email: hotro@tuvanisoha.com
ISOHA - Thành công cùng ĐỐI TÁC
Hãy để sự CHUYÊN NGHIỆP của chúng tôi đồng hành cùng THÀNH CÔNG của bạn!
error: