Công bố chất lượng KEM TƯƠI, kiểm nghiệm và các lưu ý quan trọng

Ngày đăng Công bố sản phẩm, Kiểm nghiệm sản phẩm 971 lượt xem

Công bố chất lượng kem tươi khi nào? 

Đã từ lâu, kem tươi (kem ăn) trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong việc làm bánh, làm kem như: kem cây (kem que), kem hộp, kem ốc quế,…  hay pha chế thức uống.   

Bản Tự công bố kem tươi là một loại giấy tờ nằm trong các thủ tục phải làm trước khi sản xuất, hoặc nhập khẩu. Thêm nữa, theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì kiểm nghiệm và công bố kem tươi là một thủ tục bắt buộc tổ chức, cá nhân phải thực hiện. 

kiểm nghiệm và công bố chất lượng kem tươi

1. Hình thức tự công bố chất lượng kem tươi là gì? 

Tự công bố sản phẩm kem tươi là hình thức mà doanh nghiệp nộp bản tự công bố tiêu chuẩn kem tươi lên cơ quan Nhà nước. (Theo mẫu 01 – Phụ lục 1 của Nghị định 15/ 2018). Tiếp sau đó, cơ quan Nhà nước sẽ đăng tải thông tin công bố lên trang điện tử. Sau khi thực hiện công bố kem tươi, doanh nghiệp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của bản tự công bố.  

Thủ tục tự công bố sản phẩm kem tươi được quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính Phủ. Nghị định này quy định rõ với những sản phẩm kem tươi sản xuất trong nước và nhập khẩu. 

2. Căn cứ pháp lý của tự công bố kem tươi 

Thủ tục công bố sản phẩm kem ăn được thực hiện dựa trên các văn bản pháp luật sau: 

 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP: Quy định thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm tại Việt Nam. 
 • Luật về Vệ sinh an toàn thực phẩm 55/2010/QH12. 
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ y tế quản lý. 

3. Kiểm nghiệm sản phẩm kem tươi

3.1 Kiểm nghiệm kem tươi theo quy định nào? 

Kiểm nghiệm sản phẩm kem tươi được căn cứ theo các quy định sau: 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học, hóa học được cho phép trong thực phẩm.
QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm cho phép trong thực phẩm. 
QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng cho phép trong thực phẩm. 
QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.
Thông tư 24/2019/TT-BYT Quy định về việc quản lý, sử dụng phụ gia thực phẩm.

3.2 Chỉ tiêu kiểm nghiệm kem tươi gồm những gì? 

Nhóm chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm kem tươi BẮT BUỘC

Doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm nghiệm đầy đủ các nhóm chỉ tiêu an toàn dưới đây. Để tiến hành công bố chất lượng kem tươi đúng theo quy định: 

 • Chi tiêu vi sinh vật. 
 • Chỉ tiêu kim loại nặng. 
 • Chỉ tiêu độc tố vi nấm.
 • Phụ gia thực phẩm,…

Nhóm chỉ tiêu kiểm nghiệm kem tươi KHÔNG BẮT BUỘC

Doanh nghiệp có thể kiểm nghiệm thêm:

 • Chỉ tiêu cảm quan: trạng thái, màu sắc, mùi vị,… 
 • Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm: Năng lượng, protein, lipid,…  ==> Để biết được một cách đầy đủ chất lượng sản phẩm kem tươi của mình. Đồng thời cũng có thể dễ dàng điều chỉnh, và kiểm soát chất lượng hơn. 

3.3 Kiểm nghiệm sản phẩm kem tươi ở đâu? 

Kiểm nghiệm là một trong những yêu cầu bắt buộc khi thực hiện thủ tục công bố chất lượng Kem tươi.

Lưu ý: Sản phẩm Kem tươi phải được kiểm tại Trung tâm được Nhà nước công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025. 

==> Tham khảo: Danh sách Phòng Kiểm Nghiệm được công nhận (mới nhất) 

Kết quả kiểm nghiệm Kem tươi

Kết quả kiểm nghiệm Kem tươi do ISOHA thực hiện (Ảnh độc quyền ISOHA)

✦ Địa chỉ gửi mẫu Kem tươi để kiểm nghiệm nhanh – kết quả tốt:

  • 188/24 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quân Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  • SĐT liên hệ: 0909 384 449 (zalo) – 0902 569 328

4. Hồ sơ công bố chất lượng kem tươi 

4.1 Hồ sơ công bố kem tươi sản xuất trong nước   

 • Bản tự công bố sản phẩm kem tươi theo Mẫu 01 – Phụ lục 1 của Nghị định 15.   
 • Phiếu Kết quả kiểm nghiệm kem tươi (Còn thời hạn trong 12 tháng). 
 • Mẫu nhãn sản phẩm kem (Nhãn chính hoặc nhãn dự kiến).  

Kèm theo điều kiện về cơ sở sản xuất kem tươi:  

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (kinh doanh kem tươi hợp pháp). 
 • Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở sản xuất kem tươi. Hoặc có một trong những giấy chứng nhận: GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, hoặc FSSC 22000.   

==> Tải về Mẫu 01 tại mục số 9 của bài viết:  Tự công bố sản phẩm theo quy định mới nhất theo NĐ 15/2018/NĐ-CP 

4.2 Hồ sơ công bố kem tươi nhập khẩu 

 • Bản tự công bố sản phẩm kem tươi theo Mẫu 01 – Phụ lục 1 của Nghị định 15. 
 • Phiếu Kết quả kiểm nghiệm kem tươi (Còn thời hạn trong 12 tháng). 
 • Mẫu nhãn sản phẩm.
 • Nếu có tài liệu bằng tiếng nước ngoài liên quan đến hồ sơ kem tươi, phải dịch thuật sang tiếng Việt và công chứng. 

Kèm theo điều kiện về cơ sở kinh doanh kem tươi:  

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (kinh doanh kem tươi hợp pháp). 

Hồ sơ tự công bố sản phẩm Kem tươi

Hồ sơ tự công bố sản phẩm Kem tươi do ISOHA thực hiện (Ảnh độc quyền ISOHA)

5. Lưu ý quan trọng khi tự công bố chất lượng kem tươi

Để thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm Kem tươi một cách thuận lợi; tránh được những lỗi thường gặp gây mất thời gian và chi phí. Doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:  

5.1 Xác định Kem tươi thuộc dạng công bố chất lượng nào?  

Kem tươi thông thường sẽ thuộc trường hợp tự công bố sản phẩm (theo Nghị định 15/2018). Mẫu hồ sơ tự công bố sản phẩm Kem tươi được quy định theo Mẫu 01 ( mục số 9) của NĐ15

5.2 Tính thống nhất thông tin trong các tài liệu tự công bố Kem tươi  

Các tài liệu liên quan đến thủ tục tự công bố chất lượng Kem tươi phải thống nhất về tên và địa chỉ của đơn vị công bố, tên sản phẩm. Nếu có một trong các tài liệu khác thông tin với nhau thì sẽ gây khó khăn cho việc công bố kem tươi. Cũng như mất thời gian điều chỉnh các thông tin cho thống nhất.  

5.3 Lưu ý về kiểm nghiệm sản phẩm kem tươi 

✦ Kiểm nghiệm kem tươi đầy đủ chỉ tiêu an toàn 

Kem tươi phải được kiểm nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định. (Các quy định đã được ISOHA nêu ra ở mục 3.1 của bài viết).

✦ Kiểm tra thông tin trên phiếu kết quả kiểm nghiệm Kem tươi 

Với sản phẩm tiến hành tự công bố thì tên và địa chỉ đơn vị trên kết quả kiểm nghiệm phải trùng với tên đơn vị đứng ra tự công bố.   

Trong trường hợp gia công, không sử dụng kết quả kiểm nghiệm của đơn vị sản xuất, mà đơn vị công bố phải kiểm nghiệm.

✦ Phiếu kết quả kiểm nghiệm kem tươi phải còn hiệu lực 

Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm Kem tươi phải còn thời hạn trong 12 tháng.  

3.4 Khi có sự thay đổi thông tin có cần công bố chất lượng Kem tươi lại không?  

Trường hợp Kem tươi có sự thay đổi một trong 3 thông tin sau: tên, xuất xứ, thành phần. ==> Doanh nghiệp phải tiến hành tự công bố chất lượng kem tươi lại như ban đầu. 

Các trường hợp có sự thay đổi khác. ==> Doanh nghiệp chỉ cần thông báo bằng văn bản về nội dung đã thay đổi. Tiếp đến, gửi văn bản đó đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Doanh nghiệp sẽ được phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm Kem tươi ngay sau khi đã gửi thông báo. 

6. Tại sao nên chọn dịch vụ công bố kem tươi tại ISOHA

Thủ tục hồ sơ tự công bố Kem tươi có thể chưa phải là chuyên môn của doanh nghiệp. Vì vậy, trong quá trình tiến hành sẽ gặp nhiều khó khăn và vướng mắc. Có trường hợp thực hiện sai hồ sơ nhiều lần dẫn đến mất nhiều thời gian và chi phí. Thấu hiểu được những khó khăn này của doanh nghiệp. ISOHA đã triển khai dịch vụ Công bố chất lượng sản phẩm một cách chuyên nghiệp.

Những cam kết chỉ có tại ISOHA

 • Cam kết 100% kiểm nghiệm kem tươi đạt chất lượng và đăng ký thành công giấy phép. 
 • Cam kết sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào trong quá trình làm việc. Chi phí dịch vụ kiểm nghiệm và công bố ở ISOHA là luôn được báo giá công khai trọn gói.
 • Cam kết thời gian thực hiện nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian. Dành thời gian tập trung vào nghiên cứu cải tiến sản phẩm và phát triển sản phẩm mới. 
 • Cam kết Khách hàng sẽ không phải tốn công đi lại một lần nào cả. ISOHA sẽ phân công nhân viên ký nhận và bàn giao hồ sơ đến tận tay khách hàng. 
 • Cam kết luôn hỗ trợ, giải đáp tận tình trong quá trình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sản phẩm.
 • Quan điểm của ISOHA: “NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC – NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT”. Giá trị ISOHA mang đến cho Quý Khách hàng là thật, đúng với cam kết ban đầu. ISOHA sẵn sàng chịu trách nhiệm với sự tư vấn của mình đến Khách Hàng. Quý Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi đặt niềm tin tại ISOHA. 

==> Mọi thủ tục rắc rối hãy an tâm giao phó cho ISOHA. Chúng tôi sẽ giải quyết khó khăn thay doanh nghiệp. 


Nếu cần thêm thông tin tư vấn về thủ tục Kiểm nghiệm và công bố kem tươi nói riêng và các thủ tục pháp lý khác nói chung. ==> Hãy liên hệ ISOHA qua thông tin bên dưới. ISOHA sẽ giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ Quý doanh nghiệp tốt nhất! 

5/5
CÔNG TY TNHH TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISOHA
Địa chỉ: 188/24 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909 384 449 - 0902 569 328
Email: hotro@tuvanisoha.com
ISOHA - Thành công cùng ĐỐI TÁC
Hãy để sự CHUYÊN NGHIỆP của chúng tôi đồng hành cùng THÀNH CÔNG của bạn!
error: