isoha huong dan tu cong bo san pham theo ND15_2018_ND_CP

Mẫu hồ sơ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP mới nhất

Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2018.

Nghị định này đã thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; bãi bỏ Chương II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Theo đó, có một số điểm cần lưu ý trong việc Tự công bố sản phẩm như sau:

Nhóm sản phẩm tự công bố theo quy định

 • 1
  Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn.
 • 2
  Phụ gia thực phẩm - Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
 • 3
  Dụng cụ chứa đựng thực phẩm - Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Các sản phẩm miễn thủ tục tự công bố

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để:

 • Sản xuất, gia công hàng xuất khẩu (không tiêu thụ tại thị trường trong nước).
 • Phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân ( không tiêu thụ tại thị trường trong nước).

Hồ sơ tự công bố sản phẩm

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm trong thời hạn 12 tháng.
 • Các tài liệu trong hồ sơ bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.

Trình tự tự công bố sản phẩm

 • Tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở
 • Nộp 1 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định.

Kết quả của việc tự công bố sản phẩm

Tổ chức

Nhà nước

Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó

Tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Mẫu hồ sơ tự công bố sản phẩm

Mọi thắc mắc về vấn đề có liên quan xin đừng ngần ngại liên hệ ngay với ISOHA qua thông tin sau:

CÔNG TY TNHH TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISOHA

 • 36/8 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • 0909.384.449 – 016.4650.4031 - 0898.863.803
 • hotro@tuvanisoha.com