isoha tu cong bo san pham

Mẫu hồ sơ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM theo NĐ 15/2018/NĐ-CP mới nhất

Ngày 02/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Nghị định này dã thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Điểm đặc biệt mới trong NĐ 15/2018/NĐ-CP là được xây dựng theo hướng doanh nghiệp tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về độ an toàn của sản phẩm đã công bố.

Việc thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm là một phương thức quản lý mang tính đổi mới, chuyển từ hình thức tiền kiểm sang hậu kiểm và nâng cao tính trách nhiệm, đạo đức của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm của mình.

Thủ tục hồ sơ theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP đơn giản hơn, phương thức tiếp nhận cũng linh động hơn (nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện), thời gian xử lý hồ sơ rút ngắn hơn rất nhiều so với trước đây, điều này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nhanh chóng, đầy đủ các hồ sơ công bố cho các sản phẩm của mình.

Sản phẩm nào thuộc dạng Tự công bố sản phẩm?

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố đối với các sản phẩm sau:

 1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn.
 2. Phụ gia thực phẩm - Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
 3. Dụng cụ chứa đựng thực phẩm - Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Sản phẩm nào KHÔNG thuộc dạng Tự công bố sản phẩm?

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm (tức là không thuộc dạng Tự công bố sản phẩm) đối với các sản phẩm sau đây:

 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng.
 2. Thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Như thực phẩm giành cho người ăn kiêng, người già, người có những bệnh lý như tiểu đường, cao huyết áp).
 3. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 0 - 36 tháng tuổi.
 4. Phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Trong đó, Phụ gia thực phẩm/ Nguyên liệu thực phẩm có công dụng mới được hiểu là công dụng chưa được quy định cho phụ gia, hương liệu đó tại các văn bản: Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế ban hành và Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (Phần III - Các chất tạo hương được phép sử dụng trong thực phẩm).

Sản phẩm nào được MIỄN Tự công bố sản phẩm?

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để:

 1. Sản xuất, gia công hàng xuất khẩu (không tiêu thụ tại thị trường trong nước).
 2. Phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân (không tiêu thụ tại thị trường trong nước).

Trình tự tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

ISOHA tư vấn thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm

ISOHA tư vấn thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm

Bước 1: Soạn hồ sơ tự công bố sản phẩm

Hồ sơ của bản tự công bố sản phẩm bao gồm:

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm còn thời hạn trong 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn (chỉ tiêu kim loại nặng, chỉ tiêu vi sinh vật, độc tố vi nấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,...) do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do doanh nghiệp công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Bước 2: Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm

Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của doanh nghiệp và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì doanh nghiệp thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương

Cách thức nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm: Doanh nghiệp nộp 01 bản cứng qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định

Kết quả của thủ tục Tự công bố sản phẩm:

Hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ chưa hợp lệ

Cơ quan nhà nước sẽ chấp nhận hồ sơ, lưu trữ hồ sơ và sẽ đăng tải thông tin về tên cơ sở, tên sản phẩm và ngày tiếp nhận trên trang thông tin điện tử của Cơ quan nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cũng như cho người tiêu dùng được biết.

Cơ quan nhà nước sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp những điểm chưa phù hợp để sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ lần sau.

Những lưu ý quan trọng trong hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm

 • Doanh nghiệp cần xác định đúng về đối tượng sản phẩm tự công bố cũng như thực hiện đúng quy định về biểu mẫu theo Nghị định 15/2018-NĐ-CP.
 • minus-circle
  Phiếu kiểm nghiệm phải còn thời hạn trong 12 tháng, phiếu phải kiểm đủ các chỉ tiêu an toàn và thể hiện đúng tên cơ sở, địa chỉ của doanh nghiệp thực hiện tự công bố cũng như đúng tên sản phẩm so với tên sản phẩm trên bản tự công bố.
 • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Lưu ý: Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì doanh nghiệp phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, doanh nghiệp thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.
 • minus-circle
  Trong trường hợp doanh nghiệp có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do doanh nghiệp lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó. Theo đó, nếu doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất các sản phẩm khác nhau thì sản phẩm sản xuất ở chi nhánh tại địa phương nào thì thực hiện thủ tục tự công bố/đăng ký bản công bố tại địa phương đó.
 • minus-circle
  Trường hợp doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa điểm này, nhưng có hợp đồng với một cơ sở sản xuất tại địa điểm khác (trường hợp thuê cơ sở sản xuất, gia công sản xuất) thì Doanh nghiệp nộp hồ sơ về cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp có trụ sở. Do doanh nghiệp đứng tên tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của hồ sơ tự công bố sản phẩm và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.
 • minus-circle
  Đối với các sản phẩm thực hiện tự công bố: tên và địa chỉ công ty trên kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm phải đúng với tên công ty đứng ra tự công bố sản phẩm, không sử dụng kết quả kiểm nghiệm sản phẩm của công ty là nhà sản xuất hoặc nhập khẩu.

Nộp bản tự công bố sản phẩm ở đâu?

Doanh nghiệp nộp 01 bản cứng qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định.

Bản tự công bố sản phẩm có hiệu lực khi nào?

Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, doanh nghiệp được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính an toàn của sản phẩm mà doanh nghiệp đã công bố.

Mẫu hồ sơ tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Quy trình ISOHA hỗ trợ doanh nghiệp tự công bố sản phẩm

Hiện nay, văn bản pháp luật mới được Nhà nước ban hành liên tục, quy định cũ bị bãi bỏ, quy định mới được áp dụng hoặc thay thế một phần quy định cũ. ISOHA thấu hiểu được hầu hết các doanh nghiệp đều bỡ ngỡ, chưa biết phải thực hiện thủ tục hồ sơ sao cho hợp lệ và thuận tiện trong việc vận dụng hồ sơ tự công bố sản phẩm cho hàng loạt các sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước của Công ty mình. Và theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP mức phạt của cơ quan nhà nước sẽ nặng hơn rất nhiều so với trước đây.

Chính vì vậy, ISOHA đề xuất Quý doanh nghiệp tìm tới dịch vụ tư vấn tự công bố sản phẩm CHUYÊN NGHIỆP – UY TÍN của ISOHA, chúng tôi tự tin đã thực hiện cho nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước.

ISOHA tư vấn thủ tục tự công bố sản phẩm theo NĐ 15/2018/NĐ-CP

ISOHA tư vấn thủ tục tự công bố sản phẩm theo NĐ 15/2018/NĐ-CP

 • Trình tự thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm của ISOHA:
 • Tiếp nhận thông tin khách hàng: Giấy phép kinh doanh, mẫu sản phẩm, nhãn sản phẩm (nếu có),…
 • Nghiên cứu và xem xét tính phù hợp của các tài liệu do khách hàng cung cấp.
 • Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm (chỉ tiêu an toàn của sản phẩm) phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tiết kiệm nhất chi phí kiểm định kỳ cho Doanh nghiệp sau này).
 • Xây dựng hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm gửi đến doanh nghiệp ký tên đóng dấu. Đặc biệt, ISOHA không chỉ xây dựng hồ sơ hoàn thiện thủ tục mà còn tối ưu bản tự công bố sản phẩm nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp sau này (tối ưu cho việc lưu hành sản phẩm trong nước và xuất sản phẩm ra nước ngoài) tránh các rủi ro không đáng có.
 • Nộp hồ sơ lên Cơ quan quản lý Nhà nước. Thông báo cho doanh nghiệp khi Hồ sơ tự công bố sản phẩm đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà nước.

Trong nhiều năm hoạt động trong ngành tư vấn và thực hiện thủ tục hỗ trợ quá trình phát triển của nhiều Doanh nghiệp, ISOHA được chọn là đối tác cho rất nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm trong nước và nhập khẩu, nhận được sự hài lòng và hợp tác lâu dài của quý khách hàng. ISOHA sẵn sàng tiếp nhận mọi thắc mắc của Quý doanh nghiệp, tư vấn toàn diện và hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên hệ ISOHA theo thông tin bên dưới.

Mọi thắc mắc về vấn đề có liên quan xin đừng ngần ngại liên hệ ngay với ISOHA qua thông tin sau:

CÔNG TY TNHH TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISOHA

 • 70/2A Trần Văn Ơn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • 0909.384.449 - 0902.569.328
 • hotro@tuvanisoha.com

"Không nhất thiết bạn phải làm được tất cả mọi thứ, điều quan trọng là bạn phải biết ai có thể làm được điều đó thay bạn! Bạn chỉ cần liên hệ, mọi việc còn lại hãy để ISOHA lo!"

Mẫu hồ sơ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM theo NĐ 15/2018/NĐ-CP mới nhất
4.9 sao/ 43 đánh giá