Thẻ: danh mục hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

danh mục hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Danh mục hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Một sản phẩm dù nhập khẩu hay sản xuất trong nước nhưng muốn lưu hành tại thị trường Việt Nam đều phải công bố chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.​Có phải là tất cả các sản phẩm ...